Östersjöfonden

Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid, Östersjöfonden, grundades 1989 genom en privat donation på en halv miljon euro. Initiativtagare och donator av grundmedlen var kommerserådet Anders Wiklöf.

Stiftelsens ändamål är att främja och stöda vetenskaplig forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Östersjöfonden delar ut priser, stipendier och understöd för avgörande miljöinsatser. Stiftelsens grundfond kan utökas med donationer, gåvor och testamenten.

Verksamheten övervakas av en delegation med minst tolv och högst arton ledamöter, i den ingår bland andra representanter för miljöministerierna i Finland och Sverige. Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse och stiftelsens hemort är Mariehamn.

Östersjöfonden, som är en obunden organisation, arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav.

En viktig del av verksamheten är att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse för regionens cirka 85 miljoner människor.

Röster för Östersjön

Stora gatan 20, AX-22100 Mariehamn
Tel: +358 40 577 1213, rosterforostersjon@aland.net

 
 

Design by Strax Online
Powered by Lemon!